โปรโมชั่น ช้อปรับปีใหม่ ช้อปจุใจที่จิฟฟี่ ซื้อ 2 ฟรี 1 @Jiffy Plus

Posted : January 10, 2015, 3:28 pm View : 5,102

        จิฟฟี่ พลัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต ต้อนรับปีใหม่ กับโปรโมชั่น ช้อปรับปีใหม่ ช้อปจุใจที่จิฟฟี่ ซื้อ 2 ฟรี 1 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2558 ที่ เดอะ คริสตัล พีทีที ถ.ชัยพฤกษ์