แสดงความยินดีกับร้าน KASA Japanese Restaurant เปิดร้านใหม่ที่สาขา The Crystal PTT

Posted : May 2, 2014, 3:19 pm View : 10,432

     คุณศุภานวิต  เอี่ยมสกุลรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เค อี แลนด์ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณวิรัช ต๋องเรียน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท วิวิธชัย จำกัด ในโอกาสเปิดร้านคาสะ (KASA Japanese Restaurant) สาขาเดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์ โดยมี คุณพรเลิศ ควรผดุง (ที่ 2 จากขวา) และคุณสมเกียรติ วิทยาศิริกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ (The Crystal PTT) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษษยน 2557 ที่ผ่านมา


รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณอภิชาติ  กุลพงษ์วาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด
2. คุณอารีย์  อำนักมณี ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด
3. คุณสมเกียรติ   วิทยาศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค. อี.แลนด์ จำกัด
4. คุณศุภานวิต    เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท เค. อี.แลนด์ 
5. คุณวิรัช   ต๋องเรียน ประธานกรรมการ บริษัท วิวิธชัย จำกัด
6. คุณพรเลิศ      ควรผดุง กรรมการบริหาร บริษัท เค. อี.แลนด์ จำกัด
7. คุณวารุณี  แสงแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เค. อี.แลนด์ จำกัด