เดอะคริสตัล มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเปิด “โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า”

Posted : September 8, 2014, 11:38 am View : 6,078

     คุณศุภานวิต  เอี่ยมสกุลรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เค อี แลนด์ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณสันติภาพ กวีนันทวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ในโอกาสเปิด โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า สาขาเดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ โดยมี คุณสมเกียรติ วิทยาศิริกุล (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณเรวดี ทวีเดช (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ (The Crystal PTT) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 

รายชื่อบุคคลในภาพ(จากซ้ายไปขวา)

1.    คุณอารีย์  อำนักมณี        ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด
       Aree  Umnakmanee        Leasing Manager (Division), K.E.Land Co.,Ltd.
2.    คุณเรวดี ทวีเดช            ที่ปรึกษา บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด
       Rawadee  Thaweedet        Advisor, K.E.Land Co.,Ltd.
3.    คุณสมเกียรติ   วิทยาศิริกุล           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค. อี.แลนด์ จำกัด
       Somkiat  Witayasirikul        Executive Vice President, K.E.Land Co.,Ltd.
4.    คุณศุภานวิต    เอี่ยมสกุลรัตน์       กรรมการบริหาร บริษัท เค. อี.แลนด์ จำกัด 
       Supanavit  Eiamsakulrat        Executive Director, K.E.Land Co.,Ltd.
5.    คุณสันติภาพ  กวีนันทวงศ์        กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์
       Santiphap  Kaweenanthawong    Managing Director, Yamaha Music School    
6.    คุณลาวัณย์  กวีนันทวงศ์        คุณแม่
       Lawan  Kaweenanthawong
7.    คุณสราวุธ ประยูรเมธา        ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายขายและกิจกรรมทางการตลาด บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด
       Sarawut  Prayoonmeta        Senior Leasing, Event & Marketing Manager (Division), K.E.Land Co.,Ltd.