Promotion

English Terminal

  18 January, 2019       436

โปรโมชั่น รับปีหมูทอง สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ English Terminal วันนี้ รับสิทธิ์เรียนฟรี! 1 เดือน

รีบด่วนจำนวนจำกัด (หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด)

 

สอบถามและจองคิววัดระดับทางภาษาอังกฤษได้ที่ English Terminal

ชั้น 2 โซนการศึกษา เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์

โทร. 088-819-0895


Share :