ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม Crystal Summer Paradise 2015

Posted : October 5, 2015, 5:36 pm View : 4,260

     ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม Crystal Summer Paradise 2015 เป็นแพ็คเกจที่พัก SALA Phuket Resort And Spa 3 วัน 2 คืน คือ คุณนัฐภูมิ โล่กันภัย และคุณภัสรา เจริญศาสนกุล

และได้รับรางวัล iPhone6 คือ คุณสมบุญ ประสิทธิจูตระกูล และคุณภักดี แก้ววิริยะกิจกูล

*** ทางผู้โชคดีสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่คุณทักษิณา เกษมราษฎร์ โทร. 02-1015937 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 58 นี้เท่านั้น ***