เมื่อใช้จ่ายในร้านค้าครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี!!โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค NCDs มูลค่า 2,700 บาท

Posted : May 8, 2015, 10:46 am View : 5,684

        เมื่อใช้จ่ายในร้านค้าครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี!! โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค NCDs มูลค่า 2,700 บาท จากโรงพยาบาลพญาไท 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 58 เป็นต้นไป สามารถแลกได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

**หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค NCDs มูลค่า 2,700 บาท มีจำนวนจำกัด