ใช้จ่ายครบ 6,000 บาท รับฟรี!! โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค NCDs มูลค่า 2,700 บาท

Posted : June 12, 2015, 4:19 pm View : 4,743

     เมื่อใช้จ่ายในร้านค้าครบ 6,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี!! โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค NCDs มูลค่า 2,700 บาท จากโรงพยาบาลพญาไท 3 ตั้งแต่วันนี้ สามารถแลกได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

*** หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค NCDs มูลค่า 2,700 บาท มีจำนวนจำกัด ***