ให้น้องๆ 2 – 12 ปี มาสนุกกับการเรียนศิลปะ และพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน ด้วยหลักสูตรของ Artino

Posted : September 18, 2015, 2:17 pm View : 6,409

    ให้น้องๆ 2 – 12 ปี มาสนุกกับการเรียนศิลปะ และพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน ด้วยหลักสูตรของ Artino เน้นการสอนเด็กให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้ทักษะ และวิธีการทำงานศิลปะที่หลากหลาย ฝึกการคิดแก้ปัญหา คิดดัดแปลง คิดยืดหยุ่น และคิดอย่างเป็นขั้นตอน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Vocalize ชั้น 3 เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ โทร. 02 102 5783 หรือ 091 454 4456