โปรน่าโดน ช้อป ชิลล์ ชิลล์ ที่ร้านไดโซ

Posted : June 21, 2017, 1:54 pm View : 1,091

โปรน่าโดน ช้อป ชิลล์ ชิลล์ ที่ร้านไดโซ 

 

กติกา ง่ายๆเพียง

1. ซื้อสินค้าไดโซ ครบ 3 ชิ้น/ ใบเสร็จ แลกทุกวันแจกทุกวัน จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/ 1 ใบเสร็จ (สินค้ามีจำนวนจำกัด) ติดต่อรับสินค้าที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

2. ลูกค้าจะต้องแจ้งขอรับสิทธิ์ ก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการที่เคาน์เตอร์คชเชียร์ หรือจุดชำระเงินทุกครั้ง

3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ซ้ำในครั้งถัดไป และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆได้

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ร้านDaiso ชั้น 2 The crystal SB Ratchapruek