DaiKori ice มอบโปรโมชั่น ฉลองเปิดร้านใหม่

Posted : October 5, 2015, 5:19 pm View : 6,017

       เปิดแล้ววันนี้ ! DaiKori ice มอบโปรโมชั่น ฉลองเปิดร้านใหม่ ทานครบ 200 บาท รับฟรีคูปอง มูลค่า 69 บาท ทานครบ 400 บาท รับฟรีคูปอง มูลค่า 179 บาท วันนี้ - 31 ธ.ค. 57 แวะมาลิ้มลองได้ที่ ชั้น 3 เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์