Salmon Fest เทศกาลปลาแซลมอน อร่อยได้สุขภาพ ลด 30%

Posted : March 18, 2016, 11:07 am View : 1,412

Salmon Fest เทศกาลปลาแซลมอน อร่อยได้สุขภาพ ลด 30% หลากหลายเมนูที่จัดรายการพิเศษอาทิเมนู Salmon Tartareปลาแซลมอน ทาทาราดซอสมิโซะ, Salmon Unaji Donข้าวหน้าปลาแซลมอนและปลาไหลญี่ปุ่น, Salmon Top AburiSushi ปลาแซลมอนซาชิมิ ซูชิ

  • เดอะ คริสตัลเอสบี ราชพฤกษ์ ชั้น  1  หมายเลขโทรศัพท์02 102 5613
  • เดอะ คริสตัล พีทีที ถนนชัยพฤกษ์ ชั้น 1 หมายเลขโทศัพท์02 023 2767-68
  • เดอะ คริสตัล ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา ชั้น  2 หมายเลขโทรศัพท์ 02 515 0873- 4