เปิดแล้ววันนี้ !!! คุมอง "คณิตศาสตร์ ภาษา ความมั่นใจ"

Posted : April 9, 2015, 3:33 pm View : 4,980

        เปิดแล้ววันนี้ !!! คุมอง “คณิตศาสตร์ ภาษา ความมั่นใจ” ระบบการเรียนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุดโดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียน โดยมีลักษณะการเรียนแบบเฉพาะตัว พบกันที่ชั้น 3 เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์