Shop Recommend

K u m o n

  24 January, 2017       470

สถาบันสอนวิชา คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และโปรแกรมทักษะการใช้ดินสอ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็นระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวที่เน้นการทำแบบฝึกหัดโดยทางสถาบันเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมของเด็กในแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆให้ไปถึงจุดสูงสุด 

เข้ามาสัมผัสกับการเรียนรู้ที่แสนอบอุ่นกัน ที่ "Kumon" ชั้น 3 The Crystal SB Ratchapruek

Tel. 081 629 6168

 


Share :