Promotion

เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์

  27 May, 2019       344

เย็นตาโฟเครื่องทรง ต้อนรับฤดูฝน ด้วยรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยว กับ 4 เมนูหวานเย็นฉ่ำชื่นใจแสนอร่อยของเทศกาลกระท้อน-ระกำ 

- กระท้อนลอยแก้ว 80 บาท
- ระกำลอยแก้ว 80 บาท
- น้ำกระท้อนปั่น 90 บาท
- น้ำระกำปั่น 90 บาท

อร่อยเย็น...ชื่นใจ กับ 4 เมนูหวานซ่อนเปรี้ยว กับเทศกาลกระท้อน-ระกำ ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ ชั้น 3 เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ โทร. 02 102 5702


Share :