Promotion

เติมความสุข ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

  31 January, 2020       46

รับฟรี Sweet Tumbler เมื่อทานอาหารครบ 1,500 บาท หรือช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป

ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1

*จำนวนจำกัด และจำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์ตลอดรายการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด


Share :