News

Lobster & More

  19 August, 2019       191

เมนูใหม่ล่าสุด "French fries ZAAP" ความหวานของมันฝรั่งทอดสุกใหม่ๆ กรอบนอกนุ่มใน ผสมกับการปรุงรสสูตรพิเศษ 
รับรองว่าคุณจะต้องชอบความเผ็ดร้อนถึงใจนี้ ที่ Lobster & More ชั้น 2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา


Share :