Promotion

Zuru

  25 December, 2019       224

ปีใหม่ 2020 นี้ ซูรุ (ZURU) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขของลูกค้า

ZURU New Year Gift 2020 รับฟรี ถุงผ้าลดโลกร้อน Limited Edition

*เงื่อนไข

- รับฟรี เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 1500 บาทขึ้นไป

- 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ (ไม่สามารถแยกใบเสร็จ)

- สงวนสิทธิ์เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น

- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินหรือเมนูอื่นใดๆ ได้ทั้งสิ้น

- จำนวนจำกัด

ZURU เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ชั้น 2 เปิดบริการทุกวัน 11.00 - 22.00 น. โทร. 091-193-4444


Share :