News

ประกาศมาตรการเชิงรุกเกี่ยวข้องกับไวรัส COVID-19

  17 March, 2020       1,960

ทางศูนย์การค้ามีการดำเนินการตามมาตรการที่กำกับดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้า อีกทั้งได้มีการทำงานร่วมกับทีมที่มีความชำนาญค่ะ ซึ่งมีมาตรการทั้งหมด 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก หน้าลิฟท์ บันไดเลื่อน ห้องน้ำ

2. ให้แม่บ้าน เช็ดบริเวณที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ เช่น ปุ่มลิฟท์โดยสาร ราวบันไดเลื่อน

3. ให้แม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก๊อกน้ำ ชักโครก สายฉีดชำระ ทุกครึ่งชั่วโมง

4. ตรวจสอบสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ

5. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในศูนย์การค้าทุกๆ 2 ชั่วโมง


Share :