News

สั่งอาหารกลับบ้านจากร้านอร่อย

  8 August, 2021       159

ความอร่อยที่พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ สะอาด ปลอดภัย รักษาระยะห่าง

สั่งอาหารกลับบ้านจากร้านอร่อยมากมายภายในศูนย์ฯ ได้แล้ววันนี้

( สั่งผ่านบริการ Food Delivery เท่านั้น )

 


Share :