Shop Recommend

DHL Express International (Thailand)

  26 September, 2016       831

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส  ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก เปิดให้บริการส่งด่วนตรงเวลา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พร้อมความปลอดภัยมาตรฐาน มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเขตเอกมัย-รามอินทรา 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการขนส่งด่วนของดีเอชแอลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่  The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ชั้น 1 เฟส 2

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 19.30 น. โทร 02-115-4900 

 


Share :