Events

กระท้อนลอยแก้วปั่น...เริ่มเสิร์ฟวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ ที่ร้าน After You

  14 July, 2017       470

กระท้อนลอยแก้วก็มา...เริ่มเสิร์ฟวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ
ปล. ADD ช็อตน้ำปลาหวานได้ด้วยค่ะ
After You The Crystal Phase 2 Tel. 02 515 0549


Share :