Events

LEGO Make & Take Build Gift For Mom

  9 August, 2017       573

ร้านเลโก้ชวนน้องๆ บอกรักคุณแม่ ด้วยของขวัญแทนใจจากมือน้องๆ กับกิจกรรม “Make & Take Build Gift For Mom”*

พิเศษยิ่งขึ้น!! รับฟรี! Premium Box มูลค่า 790 บาท เมื่อซื้อสินค้าในร้านครบ 3,000 บาท
พบกันวันที่ 12-13 สิงหาคมนี้ บริเวณ คริสตัล วีรันด้า ชั้น 2

*เฉพาะการซื้อสินค้า My First LEGO Classic ราคา 180 บาท รุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น


Share :