Promotion

Ari Football Concept Store

  28 January, 2019       328

Ari Football Concept Store ร่วมฉลองตรุษจีนปีนี้ ซื้อสินค้าภายในร้านวันที่ 1-10 ก.พ. 2562 รับ Cash Voucher ทันที
- ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท รับ Cash Voucher 100 บาท
- ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท รับ Cash Voucher 600 บาท
- ซื้อสินค้าครบ 10,000 บาท รับ Cash Voucher 1,500 บาท โดย Cash Voucher สามารถใช้ซื้อของแทนเงินสดภายในร้านได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ. 2562

พบกันที่ร้าน Ari Football Concept Store ชั้น 1 คริสตัล วีรันด้า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา


Share :